مطالب مرتبط با کلید واژه " مسابقه ، دستاورد دانشجویی "


مسابقه دستاوردهای دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

برگزاری مسابقه دستاوردهای دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

برگزاری (مسابقه دستاوردهای دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) به منظور شناسایی ، حمایت و تقدیر از دانشجویان و اعضاء باشگاه تولید کننده و پدید آورنده آثار و فعالیت های علمی ، پژوهشی و فناوری ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان همزمان با هفته پژوهش و برگزاری نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دانشگاه

ادامه مطلب