تماس با ما

 
رئیس باشگاه: دکتر فرخ رویا نیکمرام

آدرس پست الکترونیکی رئیس باشگاه: b.p.j.rey@gmail.com

نشانی باشگاه: تهران- بزرگراه خلیج فارس - نرسیده به پل هوایی- مجتمع دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) - ساختمان معاونت پژوهشی- طبقه دوم- دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 

تلفن : 55229252  -  55229211