پرسنل باشگاه

تعداد بازدید:۸۹۸۲

دکتر علی شهابی (مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)

دکتر معصومه پیریایی (کارشناس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)

خانم سمیه زرفشان (کارشناس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)

 

شماره تماس باشگاه: 02155229252

آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۳۹۹