مزایای عضویت

تعداد بازدید:۳۴۶۸

مزایای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

تقاضای عضویت داوطلب ها، به لحاظ تطبیق با شرائط آئین نامه عضویت باشگاه، مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه عضویت کسی مورد تأیید قرار گیرد، نسبت به صدور کارت عضویت رسمی برای وی اقدام می شود و با این کارت، امتیازات و تسهیلات زیر اگر دانشجو یا فارغ التحصیل باشد از طرف شعبه باشگاه در واحد دانشگاه آزاد مستقر در شهر متقاضی و اگر دانش آموز باشد از طرف مؤسسه آموزشی سازمان سما، قابل تخصیص است:

 

1- ثبت مشخصات فردی در بانک اطلاعات اعضای باشگاه و دریافت کارت عضویت، که مبین پژوهشگر بودن اعضاء است و تأییدی رسمی است از طرف سازمانی شناخته شده و کشوری در خدمت جوانان پژوهشگر ایرانی. این امر، یکی از بزرگترین مزایای عضویت در باشگاه می باشد.

2- امکان استفاده از تسهیلات و امتیازات ویژه اعضاء بر اساس آئین‌نامه تسهیلات باشگاه، شامل:

  • تشویق مادی و معنوی از افرادی که مقالاتISI یا علمی پژوهشی تهیه و به چاپ رسانند

  • تشویق و حمایت از شرکت در همایش‌های داخلی و کنفرانس‌های بین‌المللی

  • تخصیص سهمیه و کمک هزینه سفرهای زیارتی

  • تخصیص تخفیف شهریه

  • امکان استفاده از اولویت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان عضو هیأت علمی و یا کارمندی

  • بن کتاب

  • مساعدت در تألیف کتاب

  • کمک هزینه پایان نامه تحصیلی

3- اطلاع رسانی و امکان شرکت در همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و گردهم‌آیی‌های تخصصی ویژه اعضاء

4- امکان استفاده از تسهیلات مالی باشگاه برای اجرای طرح‌های پژوهشی تعریف و تصویب شده

5- امکان شرکت در اردوها و مراسم ویژه فرهنگی باشگاه

6- امکان حضور در نشست‌های تخصصی و کارآفرینی باشگاه

7- امکان تحصیل در مقطع بالاتر بدون نیاز به شرکت در آزمون ورودی (ویژه اعضای استعداهای درخشان)

8- سازماندهی در گروههای اعضاء، برای تعریف و اجرای طرجهای پژوهشی مورد نیاز دستگاههای اجرایی و صنعتی

9- شرکت در دوره های آموزشی باشگاه، از قبیل کارگاههای آموزش مقاله نویسی، روش تحقیق، جستجوی اینترنت و نظائر آن

10- شرکت در مسابقات باشگاه و رقابت با سایرین

11- بازدید از مراکز علمی و صنعتی و نمایشگاههای تخصصی

و بسیاری موارد دیگر، که حسب مورد قابل تخصیص است

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۶