آشنایی با باشگاه

تعداد بازدید:۴۴۵۶
آشنایی با باشگاه

تاریخچه تأسیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:

ثمره پژوهش است که امر آموزش را ممکن می کند. بدون پژوهش، موردی برای یادگیری وجود نخواهد داشت . پژوهش از پایه های اساسی توسعه و زیر بنای تصمیم گیری های کلان و بنیادی است . پژوهش منجر به تولید علم می شود اساسی . ترین هدف مراکز علمی، پرورش استعدادها و پیشبرد دانش از طریق پژوهش های و علمی به تبع آن، ترویج و توسعه علوم می باشد . پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی از توجه خاص برخوردار است و از این رو، دو بستر برای ترویج و توسعه پژوهش وجود دارد : یکی، معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که رسالت لی ک پژوهش برای دانشجویان و دانش پژوهان دانشگاه آزاد اسلامی را به عهده دارد و دیگری، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی که رسالت تربیت و پرورش نخبگان و پژوهندگان خاص را به عهده گرفته است . آموزش و پرورش نخبگان و استعدادهای درخشان به شیوه ها، روال ها، امکانات و استادان خاص محتاج است . به این دلیل، باشگاه پژوهشگران جوان به عنوان مرکزی علمی در سال 1377 ، به پیشنهاد ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس گردید . اکنون با پشت سر گذاشتن بیش از یک دهه، موفق به جذب، پذیرش و حمایت بیش از و پنجاه سه هزار تَن از جوانان پژوهشگر گردیده است و فعالیت های چشمگیری در زمینه پژوهش نخبه و پروری به انجام رسانده است . همچنین با توسعه شعبه های خود در واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در اکثر شهر های کشور، می رود تا وظیفه اثرگذار خویش در عرصه تولید علم در میهن اسلامی را ایفا نماید.

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۶