English            
 انتخاب وب سایت
نوع خبر 
 
 
اطلاعیه کار گاه های آموزشی آبان و آذر 1395 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، باطلاع متقاضیان شرکت در کارگاه های آموزشی: 
1- کاربرد نرم افزار SPSS, SAS, MINITAB در تحقیقات کشاورزی بمدت 16 ساعت در دو روز شنبه 22 آبان 1395 و یکشنبه 23 آبان 1395 . ثبت نام تا تاریخ 15 آبان.
2- بیوتکنولوژی مقدماتی ( استخراج DNA و الکتروفورز وPCR) بمدت16 ساعت در دو روز  شنبه 20 آذر 1395 و یکشنبه 21 آذر 1395.  ثبت نام تا تاریخ 14 آذر.

میرساند شرکت در هر یک از کارگاه ها برای اعضا باشگاه رایگان و برای غیر عضو با پرداخت مبلغ 150000 ریال( پانزده هزار تومان برای هر کارگاه) به شماره حساب سیبای 0105264328008  با شناسه واریز حوزه پژوهش باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 101012  و تحویل قبض واریز و فرم ثبت نام تکمیل شده به دفتر باشگاه ( یا ارسال از طریق (b.p.j.rey@gmail.com  صورت می پذیرد. لازم بذکر است  فرم ثبت نام در سایت واحد و لینک باشگاه پژوهشگران موجود است و  زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.

يکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵  ۱۳:۲۴
منبع : باشگاه پژوهشگران و نخبگان

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶  ۲۱:۴۶:۴۵
تعداد بازديد از اين خبر : 182