گزارش تصویری دومین روز برگزاری دومین استارتاپ ویکند شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل

۲۶ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۵۴۴۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۵۸
گزارش تصویری دومین روز برگزاری دومین استارتاپ ویکند شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل
گزارش تصویری دومین روز برگزاری دومین استارتاپ ویکند شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل
 
 

کلید واژه ها: استارتاپ‌ویکند شبکه‌های‌ارتباطی و حمل‌و‌نقل استارتاپ حمل و نقلی استارتاپ استارتاپ حمل و نقل باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری رئیس دبیرخانۀ برنامۀ علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان حمل و نقلی شو دانشگاه آزاد اسلامی


نظر شما :