تسهیلات تشویقی مقالات و طرح های پژوهشی

توجه (ویژۀ درخواست کنندگان تسهیلات تشویقی مقالات و طرح های پژوهشی)

۰۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۹:۳۳ کد : ۵۰۶۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۳۶
لطفا قبل از تصمیم برای نگارش و ارسال مقالات و یا اقدام به اجرای طرح های پژوهشی؛ عنوان، چکیده و جزئیات پژوهش خود را برای تأیید آغاز فعالیت علمی به دفتر باشگاه اعلام تا از دریافت تسهیلات تشویقی اطمینان حاصل فرمایید.

سلام هم باشگاهی

با توجه به راهبرد و سیاست های عملیاتی باشگاه و رعایت انصاف و توجه عادلانه به تمامی اعضاء و نیز با عنایت به رویکرد جوانگرایانه و تخصیص منابع موجود در جهت رشد و تعالی تمامی دانشجویان واحد و ترویج سیستمی فرهنگ پژوهش محور و حل مسأله در بین اعضاء، تصمیم شورای باشگاه بر مدیریت صحیح منابع محدود با توجه به رعایت حق تمامی درخواست کنندگان می باشد. لذا با توجه به تعدد درخواست تسهیلات تشویقی مقالات و طرح های پژوهشی برخی اعضا و تلاش برای احیای حق ایشان و جلوگیری از تضییع حق دیگر اعضاء ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای این موضوع در تقویم معین برنامه های سالیانۀ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری اعلام می شود، و از شما عضو محترم تقاضا داریم در تحقق این راهبرد ما را یاری فرمایید و قبل از تصمیم برای نگارش و ارسال مقالات و یا اقدام به اجرای طرح های پژوهشی؛ لطفاً عنوان، چکیده و جزئیات پژوهش خود را برای تأیید آغاز فعالیت علمی به دفتر باشگاه اعلام تا از دریافت تسهیلات تشویقی اطمینان حاصل فرمایید.

پیشاپیش از حسن توجه شما تشکر می کنیم. 


( ۶ )