اخبار

سلسله جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم (طرح زلفی )

سلسله جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم (طرح زلفی ) در قالب برنامه توانمند سازی فرهنگی "شروع هفته با قرآن" جدید

اداره کل هدایت و توانمند سازی ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در نظر دارد با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به برگزاری (سلسله جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم (طرح زلفی ) در قالب برنامه توانمند سازی فرهنگی "شروع هفته با قرآن") برای عموم دانشجویان و علاقه مندان نماید .

ادامه مطلب