ثبت نام وبینار آنلاین فضای کسب و کار بین المللی

ثبت نام وبینار آنلاین طراحی فضای کسب و کار بین المللی
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • محل صدور*
  4
 • کد ملی ده رقمی*
  5
 • شماره تماس*
  6
 • نام واحد دانشگاهی*
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • شماره دانشجویی یا عضویت در باشگاه*سایرین کد ملی را وارد نمایند
  9
 • ایمیل*آدرس کامل را درج نمایید
  10
 • وضعیت تحصیلی*لطفا یک گزینه را انتخاب نماید
  دانشجوی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
  عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  دانشجو
  عضو انجمن های علمی
  سایر
  11