سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
آخر هفته نوآورانه
مرکز دانش افزایی دکتر علی شهابی
اداره ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز

اعلانات

سلام هم باشگاهی

با توجه به راهبرد و سیاست های عملیاتی باشگاه و رعایت انصاف و توجه عادلانه به تمامی اعضاء و نیز با عنایت به رویکرد جوانگرایانه و تخصیص منابع موجود در جهت رشد و تعالی تمامی دانشجویان واحد و ترویج سیستمی فرهنگ پژوهش محور و حل مسأله در بین اعضاء، تصمیم شورای باشگاه بر مدیریت صحیح منابع محدود با توجه به رعایت حق تمامی درخواست کنندگان می باشد. لذا با توجه به تعدد درخواست تسهیلات تشویقی مقالات و طرح های پژوهشی برخی اعضا و تلاش برای احیای حق ایشان و جلوگیری از تضییع حق دیگر اعضاء ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای این موضوع در تقویم معین برنامه های سالیانۀ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری اعلام می شود، و از شما عضو محترم تقاضا داریم در تحقق این راهبرد ما را یاری فرمایید و قبل از تصمیم برای نگارش و ارسال مقالات و یا اقدام به اجرای طرح های پژوهشی؛ لطفاً عنوان، چکیده و جزئیات پژوهش خود را برای تأیید آغاز فعالیت علمی به دفتر باشگاه اعلام تا از دریافت تسهیلات تشویقی اطمینان حاصل فرمایید.

پیشاپیش از حسن توجه شما تشکر می کنیم. 

رشته‌های تحصیلی